Ατομική & Ομαδική
Εποπτεία
Εποπτεία

Εποπτεία

Η εποπτεία γίνεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και απευθύνεται στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Στόχοι

• Η στήριξη του επαγγελματία στο ρόλο του ως θεραπευτή.
• Να διευρύνει τη γνώση του γύρω από τη σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου και τη θεραπευτική διαδικασία.
• Να εμπλουτίσει τις γνώσεις του γύρω από Δραματοθεραπευτικές τεχνικές.
• Να καταλάβει την μεταβίβαση και την αναμεταβίβαση στην θεραπευτική σχέση και να αναγνωρίσει τα τυφλά του σημεία.