Πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα

Βιωματική & Θεωρητική Εκπαίδευση στην Δημιουργική Εποπτεία

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 180 ωρών δια ζώσης, αναγνωρισμένο από το British Association of Dramatherapists από το 1994. Απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, σύμβουλους ψυχικής υγείας που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους στην εποπτική ιδιότητα και σε όσους επιθυμούν να ειδικευτούν στον ρόλο του επόπτη με δημιουργική προσέγγιση.

Τα μαθήματα είναι μία Κυριακή τον μήνα για 18 μήνες, ξεκινούν Ιανουάριο του 2023 και λήγουν Δεκέμβριο του 2024. Είναι κυρίως πρακτικά και βιωματικά και στηρίζονται σε σύγχρονα εκπαιδευτικά, ψυχοθεραπευτικά και ερευνητικά δεδομένα.

Οι διδακτικές ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν εν συντομία το θεωρητικό- βιωματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης- εξειδίκευσης στην εποπτεία με τεχνικές Δραματοθεραπείας-Παιγνιοθεραπείας.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη – εγγραφή με κόστος 40€ και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Κόστος εκπαίδευσης 1.170 €.
Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση 18 μηνών και η εποπτεία των πρακτικών. Μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση ή σε 18 δόσεις των 65 € τον μήνα.

Hμερομηνίες 2023 Ημερομηνίες 2024
15 /1/23 16:00-20:00 14 /1/24 16:00-20:00
12/2/23 16:00-20:00 11/2/24 16:00-20:00
12/3/23 16:00-20:00 10/3/24 16:00-20:00
9/4/23 16:00-20:00 4/4/24 16:00-20:00
14/5/23 16:00-20:00 12/5/24 16:00-20:00
11/6/23 16:00-20:00 9/6/24 16:00-20:00
8/10/23 16:00-20:00 8/10/24 16:00-20:00
5/11/23 16:00-20:00 5/11/24 16:00-20:00
10/12/23 16:00-20:00 10/12/24 16:00-20:00

1η Ενότητα: “Τι είναι εποπτεία” (Τhe Supervision Task)

Σ’ αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα εξετάσουν τα διάφορα Δραματοθεραπευτικά και Παιγνιοθεραπευτικά μοντέλα εποπτείας. Είναι απαραίτητο να μάθουν να εποπτεύουν με μέσα πέρα από την λεκτική επικοινωνία.

1. Τι είναι η επαγγελματική εποπτεία
2. Πως συνάπτουμε το εποπτικό συμβόλαιο
3. Ομαδική και ατομική εποπτεία
4. Μοντέλα εποπτείας, επικέντρωση στον πελάτη, στον επόπτη, στην διαδικασία- Εποπτεία πρακτικής
5. Σχέση επόπτη και εποπτευόμενου- εποπτεία Πρακτικής
6. Το τρίγωνο της εποπτείας -Εποπτεία πρακτικής

2η Ενότητα: “Η Διαδικασία της Εποπτείας” (Supervision Process)

Για την εισαγωγή σε αυτή την ενότητα είναι απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να έχουν κάνει πρακτική εποπτείας για την οποία θα έχουν γράψει μία αναφορά. Σε αυτή την ενότητα η έμφαση θα δίδεται στη πρακτική δουλειά.

1. Οι δεξιότητες του επόπτη – άσκηση του Pr.Μooli Lahad -Εποπτεία πρακτικής
2. Επαγγελματική ταυτότητα και ηθικές αξίες -Εποπτεία πρακτικής
3. Αναπτυξιακό Μοντέλο Δραματοθεραπείας και μέθοδους ρόλων -Εποπτεία πρακτικής
4. Οι ψυχικές διαταραχές στην πρωτοβάθμια φροντίδα- -Εποπτεία πρακτικής
5. Αφηγηματικό μοντέλο και τελετουργικό μοντέλο εποπτείας -Τι περιέχει η τσάντα του επόπτη –Εποπτεία πρακτικής
6. Η διαγνωστική ικανότητα του επόπτη -Εποπτεία πρακτικής

3η Ενότητα: “Η Πρακτική της Εποπτείας” (Supervision Practice)

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάσουν την δική τους ειδικότητα-προτίμηση στην εποπτεία και τους τρόπους που έχουν χρησιμοποιήσει.

1. Εποπτεία πρακτικής με παραμύθια
2. Ειδικές περιπτώσεις εποπτείας -Εποπτεία της πρακτικής
3. Παρουσίαση της εποπτείας άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων- -Εποπτεία πρακτικής
4. Εποπτεία με περιπτώσεις που περνάνε κρίση-Εποπτεία πρακτικής
5. Δημιουργική εποπτεία με τα περιστατικά των μελών.
6. Ο τερματισμός της εποπτικής διαδικασίας- Εποπτεία πρακτικής

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος:

Κατερίνα Ρόμπερτσον Ρh.D,
Αφροδίτη Παπαδογεωργοπούλου
Αντιγόνη Κεμερλίογλου
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Melanie Beer
Τατιάνα Ρόμπερτσον