Πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα

Πιστοποίησεις
4ετές πρόγραμμα στην Δραματοθεραπεία & Παιγνιοθεραπεία
4ετές πρόγραμμα στην Δραματοθεραπεία & Παιγνιοθεραπεία

Πιστοποιημένα τετρατετή προγράμματα στην Δραματοθεραπεία ή Παιγνιοθεραπεία

Η εκπαίδευση στη Δραματοθεραπεία και την Παιγνιοθεραπεία είναι τετραετής και αποτελείται από το 1ετές πρόγραμμα και την κυρίως εκπαίδευση. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, κλινικές παρατηρήσεις, διδακτικές ομάδες, πρακτική εμπειρία και προσωπική θεραπεία.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης δίδεται “Diploma in Dramatherapy» ή «Diploma in Playtherapy» το οποίο είναι μια από τις προϋποθέσεις που επιτρέπει την εγγραφή στην Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση  Δραματοθεραπευτών και
Παιγνιοθεραπευτών στο European Association for Psychotherapists, στην Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και στο Health Professions Council της Αγγλίας για τους δραματοθεραπευτές.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών, σε ειδικούς ψυχικής υγείας, σε ηθοποιούς και σε άλλους επαγγελματίες συναφών καταρτίσεων. Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του 1ετούς προγράμματος.

Κυρίως Εκπαίδευση (3 έτη)

Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση και βιωματικές εμπειρίες και προϋποθέτει προσωπική θεραπεία με αναγνωρισμένους θεραπευτές από την Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

• Θεωρητικά μαθήματα Ψυχολογίας
• Θεωρητικά μαθήματα Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής
• Θεωρία Παιγνιοθεραπείας ή Δραματοθεραπείας
• Εμπειρικό μάθημα πάνω στην θεωρία
• Πρακτική άσκηση
• Εποπτεία πρακτικής άσκησης
• Γραπτές εργασίες
• Εποπτεία εργασιών
• Θεατρικό εργαστήρι και συμμετοχή σε θεατρική παράσταση
• Θεατρολογία

Επικοινωνία και ενημέρωση

τηλ. 210-6816716 (Δευτέρα-Παρασκευή)
κινητό 6982 995565