Ψυχοθεραπευτικό κέντρο
Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων. Ο σύμβουλος δημιουργεί μια σχέση αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης με το άτομο με στόχο την λήψη αποφάσεων, την αντιμετώπιση κρίσεων, την βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, την επίλυση συγκρούσεων κ.α.

Σε ποιούς απευθύνεται

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής απευθύνονται σε ενήλικες, οικογένειες, γονείς ζευγάρια και επαγγελματίεςψυχικής υγείας.