Ψυχοθεραπευτικό κέντρο
δια βίου μάθησης
Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία

Ως επιστήμη, η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη) και του λόγου (γραπτού ή προφορικού) παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Ποιο συγκεκριμένα:
• Διαταραχές άρθρωσης
• Διαταραχές ομιλίας(προβληματική ροή της ομιλίας, τραυλισμός, ταχυλαλία κλπ)
• Αφασίες, δυσφασίες παιδιών και ενηλίκων
• Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της ομιλίας (πχ δυσαρθρίες)
• Γλωσσικούς αρνητισμούς
• Επιβραδύνσεις στην γλωσσική εξέλιξη

Για περισσότερες πληροφορίες www.milow.gr