Πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα

Πιστοποίησεις
Μετεκπαιδεύσεις στη Παιγνιοθεραπεία
Μετεκπαιδεύσεις στη Παιγνιοθεραπεία

Μετεκπαιδεύσεις στη Παιγνιοθεραπεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι:

Eπιμόρφωση στην Παιγνιοθεραπεία για πιστοποιημένους Δραματοθεραπευτές

Προϋποθέσεις εκπαίδευσης:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πιστοποιημένους δραματοθεραπευτές με πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική θεραπεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α. Ενότητα: Θεωρία και πρακτικής της Παιγνιοθεραπεία

Πρώτο Σαβ/κο
• Αναπτυξιακό μοντέλο της Παιγνιοθεραπείας
• Ομοιότητες και διαφορές της Παινγιοθεραπείας και Δραματοθεραπείας.
• Αισθητική απόσταση και συμβολισμός

Δεύτερο Σαβ/κο
• Η δυναμική της ομάδας για για παιδιά.
• Δουλεύοντας με τους γονείς στην Παιγνιοθεραπεία

Τρίτο Σαβ/κο
• Ιστορικό παιδιών.
• Το θεραπευτικό συμβόλαιο, όρια και ολοκλήρωση της θεραπείας.
• Αξιολόγηση της πρακτικής.

Β. Ενότητα: Εποπτεία της Παιγνιοθεραπευτικής πρακτικής

8 εποπτικές συνεδρίες