Πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα

Πιστοποίησεις
Μετεκπαιδεύσεις στη Δραματοθεραπεία
Μετεκπαιδεύσεις στη Δραματοθεραπεία

Μετεκπαιδεύσεις στη Δραματοθεραπεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι:

Επιμόρφωση στην Δραματοθεραπεία για πιστοποιημένους Παιγνιοθεραπευτές

Προϋποθέσεις εκπαίδευσης:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πιστοποιημένους παιγνιοθεραπευτές με πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική θεραπεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α. Ενότητα: Θεωρία και πρακτικής της Δραματοθεραπείας

Πρώτο Σαβ/κο
• Αναπτυξιακό μοντέλο της Δραματοθεραπείας.
• Ομοιότητες και διαφορές της Παινγιοθεραπείας και Δραματοθεραπείας.
• Αισθητική απόσταση και συμβολισμός
Δεύτερο Σαβ/κο
• Η δυναμική της ομάδας για ενήλικες.
• Δουλεύοντας με ζευγάρια στην Δραματοθεραπεία
Τρίτο Σαβ/κο
• Ιστορικό ενηλίκων.
• Το θεραπευτικό συμβόλαιο, όρια και ολοκλήρωση της θεραπείας.
• Αξιολόγηση της πρακτικής.

Β. Ενότητα: Εποπτεία της Δραματοθεραπευτικής πρακτικής

8 εποπτικές συνεδρίες