Ψυχοθεραπευτικό & Εκπαιδευτικό κέντρο
Το «Έρμα» - Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό κέντρο στο Χαλάνδρι

Το κέντρο

Το Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό κέντρο το «Έρμα» ιδρύθηκε το 1992. Η διεπιστημονική ομάδα του αποτελείται από Παιδοψυχιάτρους, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Δραματοθεραπευτές, και Παιγνιοθεραπευτές.

Ψυχοθεραπευτικές Υπηρεσίες & Συμβουλευτική
Το κέντρο παρέχει διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Προσφέρει ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε οικογένειες και ζευγάρια με κεντρικό άξονα την Δραματοθεραπεία και την Παιγνιοθεραπεία.

Πιστοποιημένα Προγράμματα
Το Έρμα προσφέρει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα (Δραματοθεραπείας & Παιγνιοθεραπείας) αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.) και την Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.).

Εκπαίδευση στην Δημιουργική Εποπτεία
Εκπαίδευση στην Δημιουργική Εποπτεία με Δραματοθεραπευτική και Παιγνιοθεραπευτική προσέγγιση πιστοποιημένη από το Σύλλογο Δραματοθεραπείας Αγγλίας (B.A.D.T.H.).

Κύκλοι Σεμιναρίων στην Παιγνιοθεραπεία & Δραματοθεραπεία

Εποπτεία σε επαγγελματίες

Το Έρμα: Υποστήριγμα, έρεισμα, βάθρον, θεμέλιον.
Εν τη αρχαία ελληνική σωρός εκ λίθων, μικρός λόφος και κατ’επέκτασιν καταφύγιον.
Εν τη νεότερα ελληνική χρησιμοποιείται η λέξης κυρίως υπό την έννοιαν του βάρους του τιθεμένου εις το κύτος των σκαφών δια την πρόσδοσιν εις αυτά μεγαλυτέρας σταθερότητος (η σαβούρα).
Εν τη αερoπλοία καλείται έρμα το πρόσθετον βάρος, το οποίον παραλαμβάνουν μεθ” εαυτών τα αερόστατα υπό μορφήν κυρίως σάκκων με άμμον ή ύδατος και δια της απορρίψεως του οποίου ρυθμίζεται το ύψος της ανόδου των.
Μεταφορικώς, το απόθεμα γνώσεων, πείρας, σοβαρότητας και αρχών ενός ανθρώπου που τον βοηθεί να μην παραπαίη και κλυδωνίζεται κατά τας διαφόρους περιστάσεις και δοκιμασίες της ζωής.
Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν «Ηλίου»