Ψυχοθεραπευτικό κέντρο
δια βίου μάθησης
Το «Έρμα» - Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό κέντρο στο Χαλάνδρι

Το κέντρο

Το «Έρμα» είναι Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό κέντρο στο Χαλάνδρι.
Iδρύθηκε το 1992. Η διεπιστημονική ομάδα του αποτελείται από Παιδοψυχιάτρους, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Δραματοθεραπευτές, Παιγνιοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς και Εργοθεραπευτές. Το κέντρο παρέχει υπηρεσίες Θεραπευτικού κέντρου οικογένειας και ψυχολογικής υποστήριξης με κεντρικό άξονα τη Δραματοθεραπεία και Παιγνιοθεραπεία.

Από το 2014 στο κέντρο προσφέρουμε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα στη Δραματοθεραπεία & Παιγνιοθεραπεία στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.), καθώς και στην Εποπτεία με Δραματοθεραπευτική και Παιγνιοθεραπευτική προσέγγιση πιστοποιημένη από το Σύλλογο Δραματοθεραπείας Αγγλίας (B.A.D.T.H.). Τα προγράμματά μας μπορεί να διαρκούν από 1 έως 4 έτη. Αφορούν ειδικούς ψυχικής υγείας, πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών, ηθοποιούς, επαγγελματίες συναφών καταρτίσεων που θέλουν να επεκτείνουν τη γνώση τους στους τομείς αυτούς ή θεραπευτές που θέλουν να εμπλουτίσουν τη δράση τους.

Τέλος, οι ψυχοθεραπευτές του κέντρου μας με την πολυετή πείρα τους προσφέρουν υπηρεσίες ομαδικής & ατομικής εποπτείας σε αυτούς που τη χρειάζονται.

Το Έρμα: Υποστήριγμα, έρεισμα, βάθρον, θεμέλιον.
Εν τη αρχαία ελληνική σωρός εκ λίθων, μικρός λόφος και κατ’επέκτασιν καταφύγιον.
Εν τη νεότερα ελληνική χρησιμοποιείται η λέξης κυρίως υπό την έννοιαν του βάρους του τιθεμένου εις το κύτος των σκαφών δια την πρόσδοσιν εις αυτά μεγαλυτέρας σταθερότητος (η σαβούρα).
Εν τη αερoπλοία καλείται έρμα το πρόσθετον βάρος, το οποίον παραλαμβάνουν μεθ” εαυτών τα αερόστατα υπό μορφήν κυρίως σάκκων με άμμον ή ύδατος και δια της απορρίψεως του οποίου ρυθμίζεται το ύψος της ανόδου των.
Μεταφορικώς, το απόθεμα γνώσεων, πείρας, σοβαρότητας και αρχών ενός ανθρώπου που τον βοηθεί να μην παραπαίη και κλυδωνίζεται κατά τας διαφόρους περιστάσεις και δοκιμασίες της ζωής.
Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν «Ηλίου»