Πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα

Μετεκπαιδεύσεις στη Παιγνιοθεραπεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι:

Eπιμόρφωση στην Παιγνιοθεραπεία για πιστοποιημένους Δραματοθεραπευτές

Προϋποθέσεις εκπαίδευσης:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πιστοποιημένους δραματοθεραπευτές με πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική θεραπεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α. Ενότητα: Θεωρία και πρακτικής της Παιγνιοθεραπεία

Πρώτο Σαβ/κο
• Αναπτυξιακό μοντέλο της Παιγνιοθεραπείας
• Ομοιότητες και διαφορές της Παινγιοθεραπείας και Δραματοθεραπείας.
• Αισθητική απόσταση και συμβολισμός

Δεύτερο Σαβ/κο
• Η δυναμική της ομάδας για για παιδιά.
• Δουλεύοντας με τους γονείς στην Παιγνιοθεραπεία

Τρίτο Σαβ/κο
• Ιστορικό παιδιών.
• Το θεραπευτικό συμβόλαιο, όρια και ολοκλήρωση της θεραπείας.
• Αξιολόγηση της πρακτικής.

Β. Ενότητα: Εποπτεία της Παιγνιοθεραπευτικής πρακτικής

8 εποπτικές συνεδρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ:

Διετής εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία για ψυχοθεραπευτές άλλης κατεύθυνσης

Προϋποθέσεις εκπαίδευσης:

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές με πρακτική άσκηση και εποπτεία.

Πρόγραμμα σπουδών:

• Θεωρία Παιγνιοθεραπείας
• Θεωρία Θεάτρου
• Συγγραφή Επιστημονική Εργασίας
• Θεατρικό εργαστήριο
• Εποπτεία κλινικής παρατήρησης
• Εμπειρική εκπαίδευση Δραματοθεραπείας και Παινγιοθεραπείας
• Πρακτική άσκηση
• Θεωρία Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής (ανάλογα με προηγούμενες σπουδές)
• Θεωρία Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής (ανάλογα με προηγούμενες σπουδές)

Διεθνή βιωματικά σεμινάρια

Παρακολούθηση 4 διεθνών βιωματικών σεμιναρίων

Προσωπική Θεραπεία

Η προσωπική θεραπεία των σπουδαστών ανέρχεται στο ελάχιστο των 80 ωρών με Δραματοθεραπευτή ή Παιγνιοθεραπευτή αναγνωρισμένο από την Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών.