Δευτέρα 1 Ιουλίου/Παρασκευή 5 Ιουλίου

Ώρες: 11.00-14.00

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα στα άτομα να μάθουν θεωρητικά και βιωματικά για την παιγνιοθεραπεία. Τα άτομα που θα λάβουν μέρος θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους όσο αφορά την συμπεριφορά και την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και πως μπορεί η παιγνιοθεραπεία να βοηθήσει στην επίλυση δυσκολιών.

Περιεχόμενο

  1. Μη-κατευθυντική Παιγνιοθεραπεία (Θεωρία παιγνιοθεραπείας και τεχνικές)
  2. Η χρήση του συμβολικού παιχνιδιού.(Φτιάχνοντας ιστορίες και χρησιμοποιώντας παραμύθια)
  3. Πως χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα όταν δουλεύουμε με παιδιά (άμμο, πηλός, ζωγραφική, θέατρο)
  4. Στα στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας.
  5. Κλείσιμο

Στόχος του προγράμματος

  • Κατανόηση της θεωρίας της Παιγνιοθεραπείας
  • Την εκμάθηση κάποιων τεχνικών και την εφαρμογή του Μη-κατευθυντικού παιχνιδιού.
  • Την κατανόηση της συμβολικής διαδικασίας στο θεραπευτικό παιχνίδι.

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια προγράμματος: Μια βδομάδα/3ώρες την μέρα.

Κόστος / δικαίωμα συμμετοχής: 250 EURO

Τρόπος πληρωμής:

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό / EUROBANK /IBANGR8002600060000410103110076

Γενικές πληροφορίες:

-Σε φοιτητές και ανέργους παρέχεται έκπτωση

-Στους συμμετέχοντες παρέχονται σημειώσεις και βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6816716, 6982995565