Πιστοποιημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα

Μετεκπαιδεύσεις στη Δραματοθεραπεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι:

Επιμόρφωση στην Δραματοθεραπεία για πιστοποιημένους Παιγνιοθεραπευτές

Προϋποθέσεις εκπαίδευσης:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πιστοποιημένους παιγνιοθεραπευτές με πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική θεραπεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α. Ενότητα: Θεωρία και πρακτικής της Δραματοθεραπείας

Πρώτο Σαβ/κο
• Αναπτυξιακό μοντέλο της Δραματοθεραπείας.
• Ομοιότητες και διαφορές της Παινγιοθεραπείας και Δραματοθεραπείας.
• Αισθητική απόσταση και συμβολισμός
Δεύτερο Σαβ/κο
• Η δυναμική της ομάδας για ενήλικες.
• Δουλεύοντας με ζευγάρια στην Δραματοθεραπεία
Τρίτο Σαβ/κο
• Ιστορικό ενηλίκων.
• Το θεραπευτικό συμβόλαιο, όρια και ολοκλήρωση της θεραπείας.
• Αξιολόγηση της πρακτικής.

Β. Ενότητα: Εποπτεία της Δραματοθεραπευτικής πρακτικής

8 εποπτικές συνεδρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ:

Διετής εκπαίδευση στην Δραματοθεραπεία για ψυχοθεραπευτές άλλης κατεύθυνσης

Προϋποθέσεις εκπαίδευσης:

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές με πρακτική άσκηση.

Πρόγραμμα Σπουδών

• Θεωρία Δραματοθεραπείας
• Θεωρία Θεάτρου
• Συγγραφή Επιστημονική Εργασίας
• Θεατρικό εργαστήριο
• Εποπτεία κλινικής παρατήρησης
• Εμπειρική εκπαίδευση Δραματοθεραπείας και Παινγιοθεραπείας
• Πρακτική άσκηση
• Θεωρία Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής (ανάλογα με προηγούμενες σπουδές)
• Θεωρία Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής (ανάλογα με προηγούμενες σπουδές)

Διεθνή βιωματικά σεμινάρια

Παρακολούθηση 4 διεθνών βιωματικών σεμιναρίων

Προσωπική θεραπεία

Η προσωπική θεραπεία των σπουδαστών ανέρχεται στο ελάχιστο των 80 ωρών με Δραματοθεραπευτή ή Παιγνιοθεραπευτή αναγνωρισμένο από την Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθερπευτών και Παιγνιοθεραπευτών.