Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας 2012

Δείτε το pdf με όλες τις πληροφορίες για το Συνέδριο >>

Δείτε με pdf το πρόργαμμα του Συνεδρίου

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Αθήνα 23-25/11/2012
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας «Άθυρμα» στα πλαίσια των ευρύτερων δραστηριοτήτων του και σε εποχές όπου προέχει το μοίρασμα και αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης παίρνει την πρωτοβουλία να οργανώσει σε συνεργασία και με την Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών ένα συνέδριο με θέμα « Η Συμβολή του Πρωταρχικού Δεσμού στη Δομή της Προσωπικότητας- Γέφυρες Συνεργασίας Ψυχοθεραπείας και Νευροεπιστημών» από τις 23-25 Νοεμβρίου 2012 στο χώρο του Παντείου.

Στόχος μας για το συνέδριο αυτό και τις παράλληλες δραστηριότητες που θα το συνοδεύουν είναι να ενθαρρύνουμε μια διεπιστημονική σχέση, που να συμβάλει στην προώθηση ενός συνεχούς μοιράσματος γνώσης και εμπειρίας ανάμεσα σε ψυχοθεραπευτές διαφόρων προσεγγίσεων, ψυχιάτρων, νευρολόγων, νευροφυσικών, προκειμένου να διευρυνθεί η γνώση, οι απόψεις, οι έρευνες σε ένα θέμα που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, πνευματική ωρίμανση όλων μας.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών όπου γίνεται μια συλλογική προσπάθεια να ευρεθεί μια σταθερά «ασφαλής βάση» που να διευκολύνει το ανεξάντλητο δημιουργικό μας δυναμικό να βρει δίαυλο έκφρασης και επικοινωνίας, η θεωρία του «πρωταρχικού δεσμού» είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Η θεωρία αυτή έχει πολλά να αξιοποιήσει από την πρόσφατη μελέτη και τις έρευνες των νευροεπιστημών που με απεικονιστικές μεθόδους καταγράφουν και μετρούν αλλαγές στις δραστηριότητες ενός εγκεφάλου, στις συνάψεις των κυττάρων του, στα «ασυνείδητα συναισθήματα» τα οποία εγγράφονται σε «μνημονικά κυκλώματα» που επηρεάζονται και τροποποιούνται από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Το συνέδριο αυτό θέλει να παροτρύνει και να ενθαρρύνει τη σύνθεση αυτή των θεωριών της νευροεπιστήμης, της θεωρίας του πρωταρχικού δεσμού και των διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων. Ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν τόσο το λόγο όσο και τεχνικές συμβολικής έκφρασης, που ενεργούν ως καταλύτες για να αρχίσει η εξερεύνηση του έμφυτου δημιουργικού μας δυναμικού που συχνά βρίσκεται εγκλωβισμένο, καθηλωμένο, ανεπεξέργαστο λόγω διαφόρων συναισθηματικών εμπειριών κατά την περίοδο της πρώιμης βρεφικής και παιδικής μας ηλικίας. Η σύνθεση αυτή θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ένα ακόμα υποστηρικτικό και θεραπευτικό εργαλείο στα χέρια όλων όσων ασχολούνται με τον άνθρωπο και την ψυχική υγεία.

Η συνεργασία, το μοίρασμα της γνώσης Νευροεπιστήμης και Ψυχοθεραπείας θεωρούμε ότι θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της ανεξάντλητης, σοφής, δυνατής, δημιουργικής, εσωτερικής πηγής ενέργειας που εμπεριέχει την ικανότητα να ελίσσεται και να ανακαλύπτει εποικοδομητικούς τρόπους αξιοποίησης των εσωτερικών δυναμικών μας και των εξωτερικών δεδομένων, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική συγκυρία όπου στην παγκόσμια σκηνή τα μέχρι τώρα «σταθερά» υλικά φαίνεται να καταρρέουν.

Η συμμετοχή όλων μας στο συνέδριο αυτό είναι πολύτιμη διότι ήμαστε της άποψης ότι το μοίρασμα της συλλογικής μας γνώσης, του χρόνου και της ενέργειας μας θα δώσει μια διαφορετική τροπή, μια ανανεωτική δομή, μια αισιόδοξη προοπτική για το αύριο.

Περιμένουμε λοιπόν τις συμμετοχές και πιθανόν επιπλέον προτάσεις σας προκειμένου το συνέδριο αυτό να αποτελέσει το εφαλτήριο για μελλοντικές αντίστοιχες γέφυρες συνεργασίας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Κατερίνα Κουρούκλη – Robertson, Ph.D.
Βίκυ Ζέρβα – Σπανού, MA

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

¨             Ιστορική αναδρομή στη θεωρία του  ‘Πρωταρχικού δεσμού’ (Attachment theory)

¨             Δραματοθεραπεία/Παινγιοθεραπεία και πρωταρχικός δεσμός (αξιολόγηση- διάγνωση-θεραπεία)

¨             Νευροεπιστήμες και πρωταρχικός δεσμός

¨             Η προσομοίωση της σχέσης θεραπευτή θεραπευμένου με τη σχέση «αρκετά καλής μητέρας» – παιδιού.

¨             Ερευνητικές μελέτες και αποτελέσματα

¨             Κλινικά περιστατικά (παιδιών και ενηλίκων)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

25 Ιουνίου 2012                 Λήξη προθεσμίας υποβολής  περιλήψεων

30 Ιουνίου 2012    Λήξη προθεσμίας εγγραφής με το χαμηλό δικαίωμα συμμετοχής

10  Σεπτεμβρίου 2012           Ενημέρωση παρουσιαστών

31 Οκτωβρίου 2012            Λήξη προεγγραφών
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα  γίνονται στο χώρο του Συνεδρίου, εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις

23 Νοεμβρίου 2012    Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών για να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά.  Παραλαβή από τη Γραμματεία, στο χώρο του Συνεδρίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν εργασία σχετική με τη θεματολογία του συνεδρίου, καλούνται να συμπληρώσουν το ‘Δελτίο Υποβολής Περίληψης’ σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό και να το στείλουν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Οργάνωσης, στο e-mail: dramaplayconf2012@gmail.com  το αργότερο έως τις 25 Ιουνίου 2012.

Οι συγγραφείς πρέπει να σημειώσουν στο ‘Δελτίο Υποβολής Περίληψης’ τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους καθώς και τη θεματική ενότητα στην οποία ανήκει. Η τελική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης παραμένει στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν εγκαίρως για την αποδοχή της εργασίας τους και για τον τρόπο, την ημέρα και την ώρα παρουσίασης.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν θεματικά. Οι εργασίες που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ως προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) ή βιωματικά εργαστήρια.

 

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα παρουσιαστούν θα δημοσιευτούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

  1. Οι περιλήψεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
  2. Υποβολή της εργασίας στο ‘Δελτίο Υποβολής Περίληψης’ με βάση τις οδηγίες και συμπλήρωση όλων των στοιχείων που ζητούνται σε αυτό.
  3. Καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από τον παρουσιαστή της εργασίας
  4. Κάθε παρουσιαστής μπορεί να υποβάλει έως και 2 περιλήψεις.

 

Περιλήψεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

 

Προφορικές Ανακοινώσεις

Oι προφορικές ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 10′ συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού. Η αίθουσα συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένη με Data Video Projector.

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Οι πίνακες για την ανάρτηση των εργασιών είναι διαστάσεων 0.92 εκ. πλάτος Χ 120 εκ. ύψος.

 

Εργαστήρια

Η διάρκεια των εργαστηρίων είναι 90 λεπτά.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν αποδεκτές για παρουσίαση (προφορική ή αναρτημένη), θα πρέπει να παραδώσουν το πλήρες κείμενο της παρουσίασής τους (σε έντυπη μορφή και σε CD) στη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους, την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του συνεδρίου. Τα Πρακτικά προγραμματίζεται να εκδοθούν μετά το Συνέδριο.

 

Abstract Form

Registration Form

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 Χώρος διεξαγωγής εργασιών

Ίδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο. http://www.eugenefound.edu.gr

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου – Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ελληνικά και Αγγλικά. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στις διαλέξεις, στις ελεύθερες ανακοινώσεις και στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Ποιοί συμμετέχουν

Το συνέδριο απευθύνεται εκτός από τους δραματοθεραπευτές και παιγνιοθεραπευτές, σε όλους τους θεραπευτές μέσω τέχνης, σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, ανθρώπους της τέχνης και σε όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με το θέμα του συνεδρίου.

 

ΔικαIωμα συμμετοχHς

Για πληρωμή έως:                                                   30 Ιουνίου 2012       Από 30/6 – 30/10   Στο Συνέδριο

  • Ειδικοί ψυχικής υγείας & άλλοι επαγγελματίες            €   180             € 220                    € 260
  • Ειδικευόμενοι / φοιτητές έως 35 ετών *                       €   120                         € 150                    € 180

 

*Φοιτητές / ειδικευόμενοι έως 35 ετών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

–          Παρακολούθηση των εργασιών & παράλληλων εκδηλώσεων και το σχετικό υλικό του συνεδρίου

–          Καφέ στα διαλείμματα των εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα

–          Ελαφρύ γεύμα κατά τη μεσημβρινή διακοπή την Παρασκευή & το Σάββατο

–          Δεξίωση υποδοχής

 

Καταβολή του κόστους εγγραφής

Η καταβολή της κόστους εγγραφής γίνεται με έμβασμα ή μέσω πιστωτικής κάρτας.  Πληροφορίες υπάρχουν στο Δελτίο Εγγραφής.

 

Δελτίο Εγγραφής

Το Δελτίο Εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν, συνοδευόμενο από την απόδειξη κατάθεσης του δικαιώματος συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην παραλαβή των εγγραφών.

 

Ακύρωση συμμετοχής

Για ακυρώσεις που γνωστοποιήθηκαν γραπτώς στη Γραμματεία έως 30 Αυγούστου. επιστρέφεται το 50 % του καταβληθέντος ποσού. Δεν επιστρέφεται η συμμετοχή μετά την ημερομηνία αυτή. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μετά τη λήξη των εργασιών και σε διάστημα 45 ημερών. Τραπεζικά ή άλλα έξοδα θα αφαιρεθούν από το επιστρεφόμενο ποσόν.

 

Βεβαιώσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής για το συνέδριο και για τα εργαστήρια στα οποία θα λάβουν μέρος.